Rüyada Allah Azze Ve Celle Görmek

Rüyada Allah Azze Ve Celle Görmek, rüyada Allah Azze Ve Celle Görmek ne demek, rüyada Allah Azze Ve Celle Görmek anlamı, ruyada Allah Azze Ve Celle Görmek nedir, rüyada Allah Azze Ve Celle Görmek yorumu. Rüyamda Allah Azze Ve Celle Görmek açıklaması, rüyada Allah Azze Ve Celle Görmek yorumu aşağıda verilmiştir

Rüyada Allah Azze Ve Celle Görmek ne demek

Rüyada Allah Azze Ve Celle Görmek ne demek :

ALLAH AZZE VE CELLE: Allah Teala mağfiretinin pak suyu ile hatalarımızı temizlesin. O dilemedikçe bir şey olmaz. Gönül aynasına onun kerem güneşi vurmadıkça da devlet ele geçmez. O, öyle bir kudrete ve azamete sahiptir ki, onun kudret ve azameti karşısında akıllar hayretinden yerlere döşenir.

O birdir ve tektir. O'nun eşi, benzeri ve misli olma ihtimali yoktur. O'nu azamet ve celaliyle keyfiyetsiz, benzersiz ve misilsiz olarak görmek, hayra delalet eder. Böyle bir rüyaya mazhar olan kimse dünyada müjdelenir. O kişinin ahireti de selamet ve saadettir.

Mezhep imamlarımızdan Ahmed bin Hanbel (rh.a.) Rabbini Rüyada görmüş ve Rabbine sual etmiş:

- Ey Rabbim! Has kullarını sana yakın kılan şeylerin en ha yırlısı nedir? Ona Rabbinden şu ferman erişmiş:

- Ey Ahmed! Benim kelamımı okumalarıdır.
- Anlayarak mı, yoksa anlamayarak mı?
- Anlayarak ve anlamayarak.

Bu hadise gösteriyor ki, büyükler ve veliler Rablerini bizim kavrayamayacağımız bir keyfiyetle rüyada görebiliyorlar. Zaten rüya istemekle görülmez, insana gösterilir.

Rivayet edilir ki: Resul-i Ekrem (s.a.v.) sahabilerine hitaben şöyle buyurmuşlardır:
- Sizin biriniz rüyasında gördüğü şeylerin en hayırlısı o kimsenin, Allah'ını, Peygamberini ya da Müslüman ana ve babasını görmesidir.

Sahabiler:
- Ey Allah'ın Resulü, dediler. Bir kimse rüyasında Rabbini görür mü? Buyurdular ki:
- Sultanı görür, Sultan da Allah Teala'dır!

Bir kimse rüyada, Allah Teala'nın kendisini mağfiret edeceğini ve Cennetine koyacağını görse, bu rüya o kişinin Allah'ın murakabesi altında olduğuna ve Rabbi'nin makamından korktuğuna delalet eder.

Allahu Teala ile arasında bir perde olduğunu görmek, büyük günah ile tabir olunur. Bir kimsenin rüyada Allah'ın arşını görmesi, kendisi için hayra delalet eder. Ve yine Rabbi ile konuştuğunu görmesi,çok çok Kur'an okumaya delalet eder. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır.

KERAMET: Bir kimse rüyada başını Allahu Teala'nın meshettiğini görse, bu rüya keramete delalet eder. Ve Rabbi o kulu kendisine yaklaştırır.

Bir kimse, Allahu Teala'nın bir beldeye, bir mekana veya yüksek bir yere indiğini görse, bu rüya o beldenin Allah'ın adaleti ile dolacağına delalet eder. Artık o beldede hayır ve bereket çok olur.

Ayakta Allah huzurunda durduğunu ve Cenab-ı Hakk'ın kendisine nazar ettiğini görmek izzet ve ikbale delalet eder.

Rüyada bir kimse Rabbi'nin "Bana gel!" hitabını duysa, bu ecelin yaklaştığına delalet eder.

Allahu Teala'nın kendisini nezdi ilahisine alıp ikram ettiğini görmek, ahirette ilahi rahmete ereceğine delalet eder.

Yüce Allah'ın kendisine vaaz ettiğini görmek, Allah rızasına uygun bir işle tabir olunur. Allahu Teala'nın kendisini hayır ile müjdelediğini görmek, çok çok sevap ve hayra delalet eder.

Bir kimse yüce Allah'ı bir mekanda namaz kılar görse, bu rüya, o yere rahmet ve mağfiret geleceğine delalet eder.

Rüyada kendisini Rabbi'nin kabul ettiğini görmek, dualarının kabul edileceğine delalet eder.

Rüyada yüce Allah'ın kendisini çağırdığını ve kendisi de ona icabet ettiğini görmek, Hacc'a gitmeye delalet eder.

Rüyada Allahu Teala'dan korktuğunu görmek, fakirlikten kurtulup zengin olmaya ve rı zkı nın genişleyeceğine delalet eder.

Rüyada Rabbine yalvardığını, münacat ettiğini görmek, Allah'a yakınlık ve insanlar tarafından sevilmekle tabir olunur.

Bir kimse rüyada şeytandan Rabbine sığındığını (yani euzübesmele) çektiğini görse, faydalı ilme ve hidayete delalet eder. Düşmanların şerrinden emin olur. eğer hasta ise afiyet bulur.

Yine rüyada Allahu Teala'ya sığınmak, hain arkadaştan emin olmaya, pislikten temizlenmeye ve hidayete delalet eder.

Rüyada Cenab-ı Hakk'a gittiğini görmek, doğru yolda devam üzere olmaya delalet eder.
Yine Hak Teala hazretlerini görmek: Bütün korkulardan, kötü şeylerden,

düşmanlıklardan, katilden, bela ve kederden emin olmaya delalet eder.

Allahu Teala'yi rüyada görmek, iman sahiplerine kuvvet ve berekettir. Ibn-i Şirin demiştir ki:
- Rüyada Rabbini gören kimse cennetliktir. Her kim yüce Allah'ı görürse o kişi insanları Allah yoluna sevketmek ve davet için yaratılmıştır.

Allahu Teala'yı görmek yedi veçhile tabir olunur:

Mağfiret
Rahmet
Şefkat
Keramet
Selamet
Tevbe
Tevfik

Devlet reislerinin Cenab-ı Hakk'ı görmesi, izzet ve ikbale delalet eder.. Gazilerin görmesi, şehadet mertebesi ile tabir olunur. Hapishanede olan birinin görmesi, zindandan kurtulacağına delalet eder.

Fakir bir adamın Rabbi'ni rüyada görmesi, zengin olacağına işaret eder.

29 Nisan 2014, 11:03
Bu Rüya 2259 kez okundu

Rüyada Allah Azze Ve Celle Görmek Görmek Benzer Rüyalar

xruyada rüya tabirleri sitesinde günlük güncel dini ve islami Rüya Tabirleri bulunuyor. ayrıca tüm rüya yorumlarına bakmak için Rüya Tabirleri Sözlüğü bakabilirsiniz

Rüyada Esir Etmek Görmek | Rüyada Eskici Görmek | Rüyada Eskimek Görmek | Rüyada Esnemek Görmek | Rüyada Eshab-ı Kiram Görmek | Rüyada Esnaf Görmek | Rüyada Eşek Görmek | Rüyada Eşek Böceği Görmek | Rüyada Eşek Palanı Görmek | Rüyada Eşek Arısı Görmek | Rüyada Eşik Görmek | Rüyada Eşkiya Görmek | Rüyada Eşya Görmek | Rüyada Eşyanın Değişmesi Görmek | Rüyada Et Görmek |